background background background background background background background background

Artist impressions voor utiliteitsbouw

Grote bouwprojecten hebben hun eigen dynamiek. Het projectteam is meestal multidisciplinair, met vastgoedinvesteerders, opdrachtgevers, architecten en uitvoerders, die – met name in de beginfase – veel investeren om het project tot een succes te maken. Daarbij hoort ook het creëren van draagvlak bij overheden en publiek, en het overtuigen van andere (financiële) stakeholders. Door al in een vroeg stadium gebruik te maken van artist impressions krijgt het potentiële eindresultaat direct meer ‘body’. Een realistische impressie in 3d computerbeelden neemt onzekerheden weg en kan twijfelaars omturnen tot enthousiaste beslissers.

Beginnen met niks? Alles kan!

In de projectfase waarin er eigenlijk nog niet veel concreet is, kan het toch al interessant zijn om met invullingsuggesties te komen. Architecten gebruiken hiervoor vaak mood boards, maar ook 3d visualisaties kunnen een rol spelen. Daarbij wilt u soms nog niet te veel in detail te treden, maar wel al duidelijkheid geven over mogelijke volumes en implantatie van het object in het landschap. Voor dergelijke situaties maakt Archimago ‘schetsmatige’ 3d renderingen, die lijken op de oorspronkelijke ‘artist impressions’ van het precomputertijdperk. Doordat wij niet op basis van CAD-tekeningen werken, kunnen we objecten schetsen zonder beschikking over exacte tekeningen.

Hoogwaardig en gedetailleerd

In een later stadium van het project is natuurlijk ook altijd een fotorealistische, gedetailleerde weergave van het uiteindelijke gebouw mogelijk. Hiervoor geldt onverkort de belofte van Archimago: kwaliteit, op tijd. Zie onze portfolio voor voorbeelden van artist impressions voor de private sector en de overheid.

Oude site